REGULAMIN

Regulamin rezerwacji jazd konnych

 1. Rezerwację jazd konnych prowadzimy wyłącznie poprzez zakładkę REZERWUJ JAZDĘ lub e-mailowo .Telefoniczna, mailowa rezerwacja jazd konnych możliwa jest gdy zarezerwowane są wszystkie terminy lub w nagłych przypadkach o przed zaplanowaną jazdą. Osoby, które mają zakupiony karnet otrzymują zwrot „punktów”.
 2. Dostępne są w systemie karnety 260 – o wartości 280,00 zł.Wykupienie karnetu następuje poprzez bezpieczny dotpay.
 3. Pierwszeństwo w rezerwacji jazd konnych mają posiadacze karnetu – rezerwacja konia i terminu jest natychmiastowa.
 4. Osoby, które nie mają wykupionego karnetu czekają na potwierdzenie rezerwacji przez instruktora.
 5. Rezerwacje , anulowane jazdy mogą być potwierdzane smsem lub mailem.
 6. Aby system powiadomień działał poprawnie użytkownik musi wypełnić wszystkie dane w formularzu rezerwacyjnym.

Regulamin Stajni Estancja Mezowo

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach i terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag instruktorów i pracowników stajni.
 2. Należy zachowywać się spokojnie, (nie biegać i nie krzyczeć).
 3. Surowo zabrania się  wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu.
 4. Starannie i dokładnie wykonujemy przydzielone nam zadania przez instruktora.
 5. Nie wyprowadzamy koni z boksów bez zgody instruktora.
 6. Zachowujemy szczególną ostrożność w porze karmienia oraz podczas przebywania w boksach, stajni,  na wybiegu i ujeżdżalni.
 7. Należy przestrzegać porządku i czystości.
 8. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.
 9. Unikamy obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia,  zbliżania się do konia, bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania,  szybkich i gwałtownych ruchów.
 10. Wypadki, urazy zarówno osób jak i koni oraz wszelkie uwagi zgłaszamy do instruktora lub pracownika obsługi.
 11. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
 12. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.
 13. Zabrania się używania ostróg!
 14. Do jazdy konnej używamy właściwego stroju i sprzętu jeździeckiego.
 15. Należy zwracać uwagę by sprzęt był sprawny i kompletny.
 16. Osoby obsługujące stajnię uprasza się o natychmiastowe zgłaszanie zauważonych zepsutych elementów boksów, stanowisk jak i ogrodzeń zewnętrznych oraz instalacji wodnej i elektrycznej do właścicieli stajni lub pisemnie w pokoju kominkowym. 
 17. Uprasza się wszystkie osoby o nie rozbijanie szkieł i nie rozrzucanie ostrych przedmiotów na terenie pastwiska.
 18. Uprasza się wszystkich o utrzymanie czystości i porządku na terenie stajni i obiektów  przyległych.
 19. Za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania punktów regulaminu właściciel gospodarstwa nie ponosi odpowiedzialności.